Realizacje

Szkiełkowanie

Przed:

Po:

Piaskowanie podwozia i nadwozia

Przed:

Po:

Sodowanie

Przed:

Po:

Piaskowanie przemysłówki

Piaskowanie katedry

Hydropiaskowanie

Kolektory ciepłownicze

Przed:

Piaskowanie konstrukcji

Zdjęcia z placu